Quy trình thực hiện sinh trắc vân tay và bảo mật thông tin

Trung tâm Vân Tay @Rmit – một đơn vị sinh trắc vân tay uy tín trực tiếp làm việc và nghiên cứu dựa trên hình ảnh dấu vân tay. Chúng tôi ý thức sâu sắc được giá trị của thông tin cá nhân, hình ảnh dấu vân tay khách hàng và trên hết là tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin khách hàng.
Vân Tay Khai Sáng cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để thực hiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
Theo đó:
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Các thông tin khách hàng cung cấp sẽ giúp chúng tôi:
– Phân tích và đưa ra báo cáo về các chủng vân tay và tiềm năng não bộ của cá nhân
– Hỗ trợ khách hàng khi tìm hiểu báo cáo.
– Giải đáp thắc mắc khách hàng
– Cung cấp thông tin mới nhất về các chương trình tri ân khách hàng của trung tâm
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin được lưu giữ trên máy chủ của Trung tâm Vân Tay @Rmit. Chỉ những cá nhân có quyền/trách nhiệm và đã ký cam kết bảo mật thông tin mới được phép tiếp cận và truy xuất thông tin khách hàng với mục đích hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.
3. Các nguyên tắc bảo mật
Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Trung tâm Vân Tay@Rmit thực hiện các nguyên tắc sau:
– Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến việc thực hiện báo cáo và chăm sóc khách hàng.
– Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
– Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
– Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật.
– Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên Trung tâm.
– Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do Trung tâm đề ra.

Việc bảo mật thông tin khách hàng được quản lý nghiêm ngặt

Việc bảo mật thông tin khách hàng được quản lý nghiêm ngặt

4. Quy trình thực hiện bảo mật thông tin khách hàng
Bước 1: Nhân viên được scan sẽ tiến hành thu nhận thông tin cá nhân và hình ảnh dấu vân tay của khách hàng.
Bước 2: Chuyển thông tin đến Admin để mã hóa và lưu trên máy chủ (chống sao lưu và chỉnh sửa).
Bước 3: Chuyển những thông tin cần thiết đã được mã hóa về trung tâm phân tích.
Bước 4: Sau khi phân tích, kết quả được mã hóa và gửi về Admin.
Bước 5: Admin tiếp nhận, xử lý kết quả phân tích và dữ liệu trên máy chủ.
Bước 6: Admin trực tiếp liên hệ với khách hàng để hẹn lịch trả báo cáo.
Bước 7: Nhân viên tư vấn tiếp nhận Báo cáo phân tích trước ngày trả kết quả 3 ngày để tìm hiểu nội dung báo cáo
Bước 8: Nhân viên tư vấn trả kết quả trực tiếp cho khách hàng.
Trung tâm Vân Tay@Rmit cùng toàn thể nhân viên cam kết thực hiện theo những điều trên để đảm bảo quyền lợi của khách hàng!

Đăng ký Sinh Trắc Vân Tay!

Sinh Trắc Vân Tay @Rmit thành lập từ đội ngũ Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sinh Trắc Học Vân Tay. Bài báo cáo phân tích của @Rmit được các chuyên gia của @Rmit cùng các Thạc sĩ, Tiến sĩ trong ngành giáo dục nghiên cứu và bổ sung mang đến kết quả tốt nhất và cải tiến nhất so với các phiên bản trước đây!